Mentör Başvuru Formu

Şirket Bilgisi

Deneyimiz

2021
Ciro
Çalışan sayısı
Ortaklık payınız (%)
Satışların içinde ihracatın payı?
İhracat Yapılan İlk 5 Ülke

Mentorluk eşleşmesi hakkında


Lütfen aşağıda yer alan yeteneklerinizi derecelendiriniz! (1-en güçlü, 5-en zayıf)

Yönetici kişiliğimi geliştirmek için güçlü ve zayıf yanlarımı keşfetme
Kurumsal Gelişim ihtiyaçlarını belirleyebilme
Yeni pazarlara erişim sağlama
Finansman sağlama ve finansal planlama yapma
Takımı motive etme ve insan yönetimi
Stratejik planlama
Öncelikleri yönetme (yatırımlar ve ürün geliştirme)
İletişim becerileri

Lütfen aşağıdaki konular hakkında sahip olduğunuz deneyim ve yeteneğinizi değerlendiriniz. (1-en güçlü, 5-en zayıf)

Dış Ticaret (İthalat & İhracat)
Elektronik Ticaret
Lojistik
Satış
Bilgi teknolojileri
İnsan kaynakları
Proje yönetimi
Finans
Hukuk
Büyüme yönetimi
Kalite Yönetimi
Sürdürülebilirlik
İş planlaması
Ürün geliştirme
Pazarlama (geleneksel ve online)

Mentör olarak başarı kriteriniz nedir?

  • Mentörlük El Kitabını okudum.
  • Benimle ilişkinin gelişimi, belirlediğimiz hedefler ve yol haritası ile ilgili düzenli olarak iletişime geçileceğini biliyorum
  • Program sonunda deneyimlerimi temel alan ara ve sonuç değerlendirme anketlerini dolduracağımı biliyorum.
  • Faydalanıcının benimle paylaştığı her türlü iletişim ve kişisel bilginin gizlilik ve mahremiyet kuralları çerçevesinde korunması gerektiğini ve kendisinin yazılı izni olmadan paylaştığı bilgilerin hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması gerektiğini biliyorum.
  • KVKK sözleşmesi şartlarını kabul ediyorum.
  • Mentörlük hizmetinin 6 ay süreceğini, gerekli zaman ve bağlılık sağlandığında hem mentör hem de faydalanıcı için mükemmel sonuçlar doğuracağını biliyorum.